سیستم ارتینگ
لزوم استفاده از سیستم ارتینگ :
با گسترش روز افزون استفاده از تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی اهمیت حفاظت از افراد و قطعات نیز بیشتر می شود و در بسیاری از  موارد استفاده از سیستم ارت برای محل ضروری و حیاتی است..لذا سایت تخصصی برق با کادری مجرب به سرپرستی دکتر مهدی جعفری اقدام به نصب سیستم ارتینگ و صاعقه گیر برای مناطق مختلف و کاربری های گوناگون می نماید.
علل به کارگیری سیستم ارت:
 الف. حفاظت و ایمنی جان انسان
 ب. حفاظت و ایمنی وسایل و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
 پ. فراهم آوردن شرایط ایده آل جهت کار
 ت. جلوگیری از ولتاژ تماسی
 ث. حذف ولتاژ اضافی
 ج. جلوگیری از ولتاژهای ناخواسته و صاعقه
 چ. اطمینان از قابلیت کار الکتریکی
روش های اجرای چاه ارت:
1ـ زمین عمقی
2- زمین سطحی
 
معرفی سرپرست تیم اجرایی سیستم ارتینگ و صاعقه گیر:
 
طراحی و اجرای سیستم ارت
 
 

[alert title=”مجری : دکتر مهدی جعفری” type=”alert-success”][/alert]

[alert title=”دکترای برق قدرت و عضو هیئت علمی” type=”alert-success”][/alert]

[alert title=”سابقه ده سال کار اجرایی در زمینه ارتینگ و صاعقه گیر” type=”alert-success”][/alert]

[alert title=”داری تیم متخصص و کار آزموده ” type=”alert-success”][/alert]

[alert title=”تحویل سیستم ارت مطابق با استاندارد و روش های نوین” type=”alert-success”][/alert]
 
[alert title=”مسیر های ارتباطی:” type=”alert-info”]
تلفن:02833321754
فکس: 02143853936
همراه:09108382887

ایمیل :mshi148 [at] gmail.com[/alert]