با معرفی موتور خود در بخش فروش ژنراتور، ژنراتور شما در سیستم های مختلف فروش شرکت قرار داده میشود.

 

 

⛔️ قوانین درج اطلاعات :

 

 ۱-در صورت مغایرت اطلاعات وارد شده با واقعیت از دسترسی های آتی به سیستم معرفی جلوگیری به عمل خواهد آمد.

 

۲- در صورت رضایت مشتری از معامله با شما اعتبار فروشنده با ستاره هایی که کنار پروفایل شخص قرار میگیرید تعیین میشود.

ژنراتور های استوک

Mwm dutze

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000,000 تومان
0
1,000,000,000 تومان

اویکو

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000,000 تومان
0
1,000,000,000 تومان

ژنراتور گاز سوز اشکودا

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000,000 تومان
0
1,000,000,000 تومان

Mwm dutze

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000,000 تومان
0
1,000,000,000 تومان

فروش ژنراتور شما

  نام و نام خانوادگی (الزامی)

  آیا شما همکار هستید یا مصرف کننده؟
  همکار هستممصرف کننده هستم

  شماره تماس (الزامی)

  ادرس

  مدل موتور (الزامی)

  مدل ژنراتور (الزامی)

  ژنراتور کدام موارد زیر را دارا میباشد
  تابلوخط گازرادیاتور

  نوع تابلو

  نوع فروش
  بخشی به صورت چکنقدی کامل

  وضعیت موتور
  سرویس شدهسرویس نشدهاورهال شده

  قیمت پیشنهادی (تومان)

  تصویر اول

  تصویر دوم

  تصویر سوم