طراحی کنترل سوخت ژنراتور گازسوز

سنکرون و طراحی سیستم هوشمند کنترل سوخت – کارخانه چاپ زنجانی در شهر تبریز

 

 

 

 

نصب و راه اندازی و ساخت تابلو های کنترل و سنکرون و… انواع ژنراتور های دیزلی و گازسوز

مهندس تبریزی 

09120341443

09108382887