ژنراتور گازسوز دویتس DEUTZ 616

  ژنراتور پایه گازسوز دویتس DEUTZ TBG616 V16 دایم کار -نیروگاهی 850 کاوا ژنراتور استمفورد انگلیس دارای تابلو کنترل اصلی…

0
رایگان!